Lasten päivystys

Soite on avannut uuden lastenpäivystyksen Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan. Kyseessä on kansalliseen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE) liittyvä. Pilotista saatujen kokemusten perusteella arvioidaan jatkuuko uusi lasten päivystysmalli osana Soiten toimintaa myös jatkossa.


Hoitoon hakeutuminen

Soiten lasten päivystys on avoinna 24/7, eli ympärivuorokauden vuoden jokaisena päivänä ja vastaa lähes kaikista lasten ja nuorten päivystyksellisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Las­ten operatiiviset (mm. kirurgia/korva-, nenä- ja kurkkutaudit) päivystyspalvelut toteutetaan pi­lo­tin ajan entiseen tapaan Soiten yhteispäivystyksessä.

Lasten päivystykseen pääsee ilman lääkärin lähetettä kotikunnasta riippumatta. Lapsen kiireellisen hoidon tarve arvioidaan yhteydenoton pohjalta tai paikan päällä.

Lasten päivystyksen perustason hoito on lapselle ilmaista; asiakasmaksua peritään vain erikoissairaanhoitotasoisesta hoidosta.


Moniammatillista hoitoa lapselle

Soiten lasten päivystyksessä työskentelee lasten ja nuorten sosiaalisiin ja terveydellisiin asioihin perehtynyt henkilöstö. Lapsia tutkii ja hoitaa moniammatillinen tiimi: lastensairauksien sairaanhoitajien ja lääkäreiden lisäksi sosiaalityön asiantuntijoita ja yleislääkäreitä riippuen lapsen voinnista.

Soiten lasten päivystyksen malli toimii myös yhteistyössä lasten ja nuorten terveydenhuollon palveluiden kanssa (esim. neuvolatoiminta) mahdollistaen vaativan osaamisen liikkumisen eri hoitotasoilla.Yhteystiedot

Lasten päivystys 24/7
puh. 06 826 4444


Soiten Lastensairaala (0-kerros, d-siipi K-PKS) Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola


Perhe voi edelleen myös ottaa yhteyttä Soiten omaan terveyskeskustiimiin (virka-aikana) tai yhteispäivystykseen (virka-ajan ulkopuolella) kuten ennenkin.

Soiten tiimeistä tai yhteispäivystyksestä perhe ohjataan tarvittaessa uuteen lasten päivystykseen, missä tehdään hoidon tarpeen arviointi.