Soiten asiakas- ja potilasmaksut

Sairaanhoidon ja sosiaalihuollon kustannukset maksaa Suomessa pääosin potilaan ja asiakkaan kotikunta. Asiakkailta ja potilailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnasto sisältää kuntayhtymän asiakasmaksut kaikkien sen toimialueiden osalta:

Asiakas ja potilasmaksuhinnasto 2017.pdf

Lainsäädännöllisistä syistä toiminnalliseen integraatioon perustuvassa toiminnassa joudutaan edelleen erikseen määrittelemään asiakasmaksuja erityis- ja perustason palveluihin.

Tämän asiakas- ja potilasmaksun määräysten lisäksi noudatetaan seuraavia rajauksia:

 1. Rintamatunnuksen omaaville veteraaneille ovat maksuttomia kaikki Soiten järjestämät sosiaali- ja terveydenhuollon avohuollon palvelut sekä mahdolliset lääkärinlausunnot. Hammashoidon hammastekniset kulut ovat edelleen maksullisia myös veteraaneille, mutta hammasproteesien korjauskustannukset ovat heille maksuttomia.
 2. Pitkäaikaishoidossa henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara on vähintään 107,00 € (asetuksen mukainen taso 2016 alkaen)
 3. Maksukatto on 691 €.
 4. Asiakas- ja potilasmaksu peritään useita vuorokausia kestävillä hoitojaksoilla kaikista hoitopäivistä, mukaan lukien saapumispäivä ja lähtöpäivä.  Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa.
 5. Asumispalveluissa yksilökohtaiset vuokrat ovat osin riippuvaisia yksityisen kiinteistönomistajan vuok-ran määräytymisperusteista. Mikäli yksikkökohtaisissa vuokrissa tapahtuu muutoksia toimintavuoden kuluessa, tehdään asiakaskohtaisiin vuokriin muutokset sen mukaisesti.


Maksukatto

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan toisen euromäärää laskettaessa. Lapsella on myös oma kortti, joka maksukaton ylittyessä yhdistetään huoltajan kortin kanssa. 

Maksukaton ylittymisen jälkeen kortti vaihdetaan vapaakorttiin. Alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista on hyvä säilyttää, sillä vapaakortin saamiseksi on pyydettäessä esitettävä myös alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista.  

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:

 • terveyskeskusmaksut
 • poliklinikkamaksu
 • kotona annetun erikoissairaanhoidon maksu
 • päiväkirurgisen hoidon maksu
 • sarjahoitomaksu
 • yksilökohtaisen fysioterapian maksu
 • yö- ja päivähoidon maksu
 • kuntoutus
 • lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu
 • lyhytaikaishoito (intervallihoito) tehostetun palveluasumisen yksikössä
 • psykiatrian päiväsairaalamaksu

Kun asiakas esittää tämän vapaakortin terveydenhuollon toimipisteessä, ei korttiin merkityltä henkilöltä peritä maksua terveyskeskuksen lääkärissäkäynnistä, poliklinikkakäynnistä, päiväkirurgisesta hoidosta, sarjahoidosta, yksilökohtaisesta fysioterapiasta, yö- ja päivähoidosta eikä kuntoutushoidosta. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,80 euroa hoitopäivältä.

Jokaiselle korttiin merkitylle alle 18-vuotiaalle annetaan oma rinnakkaiskortti.

Maksukattoon kuulumattomat maksut

Sellaiset maksut, joiden perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito, jäävät kuitenkin pois maksukaton piiristä. Samoin maksut, joiden suorittamiseksi on myönnetty toimeentulotukea, jäävät maksukaton ulkopuolelle.

Palvelusetelin omavastuuosuudet eivät kerrytä asiakasmaksulain mukaista maksukattoa.

Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista perityt maksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa.


 


Yhteystiedot

Potilastoimisto

Potilastoimisto sijaitsee keskussairaalan pääkäytävällä, 1 krs.
Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola


Avoinna:
ma-pe klo 7.30 - 15.00


Potilastoimiston puhelinnumerot:

040 653 4408
040 653 4352
040 653 4374
040 804 5911